Chaire: Yoga en meditatie in Himalaya Traditie

Riemke de Groot, 053-4347340, contactHIMALAYA TRADITIE VAN YOGA EN MEDITATIE
In de bergen van de Himalaya hebben eeuwenlang wijze vrouwen en mannen zich teruggetrokken om door te dringen tot de kern van het menselijk bestaan. De Himalaya traditie wordt gezien als de oudste meditatieve traditie van de mensheid. Ze is begrijpelijk en alomvattend. Ze is mondeling en later ook schriftelijk in een ononderbroken lijn overgeleverd. De naam Himalaya Traditie is geen merknaam, organisatie, religie of instituut. Maar wordt gebruikt omdat het nou eenmaal handig en duidelijk is om een naam te gebruiken. Elke persoonlijke overtuiging of religie kan meer diepgang krijgen in het licht van deze traditie.Filosofie
De Himalaya traditie biedt een systematische filosofie en meditatie-methode. Ieder mens kan zichzelf ontwikkelen en de geest/ het denken vrij maken van angst en belemmerende emoties. Het is een weg die in elke levenssituatie geoefend en gevolgd kan worden. Dit wordt bijvoorbeeld beschreven in de Yoga Sutra's van Patanjali. Hier wordt de werking van de geest onderzocht en methodes gegeven om het rusteloze denken tot stilte te brengen. Vanuit die stilte kan een leven van liefde, geweldloosheid, vrijheid en dienstbaarheid vorm krijgen.


Swami Rama en Swami Veda Bharati
Swami Rama kwam ongeveer 50 jaar geleden naar de Verenigde Staten en heeft als spiritueel leraar (Guru) de Himalaya Traditie onderwezen en doorgegeven in persoonlijk onderricht, lezingen en boeken. Swami Veda Bharati was een van de leerlingen van Swami Rama. Hij heeft een wereldwijd netwerk gevormd en gevoed, met als centrum een grote ashram in Rishikesh.

Leraren en beoefenaren
De Himalaya Traditie is veelkleurig en veelzijdig, maar komt altijd weer terug bij de kern: de wetenschap dat alles EEN is en van daaruit: heb allen lief, sluit niemand uit. Leraren van over de hele wereld dragen met hun eigen deskundigheid en charisma bij aan de lange lijn van de traditie.
Yoga in de praktijk
In de Himalaya traditie is yoga: Samadhi, wat omschreven kan worden als: eenheid, vrede, rust. Yoga beoefening omvat lichaamsoefeningen, ontspanning, ademoefeningen en meditatie. De yoga beoefening is niet gebonden aan mat of meditatiekussen, maar wordt een levenswijze. Voeding, familie, werk, geld, enzovoort: alle aspekten van het leven komen in het licht van yoga te staan. De Himalaya Traditie omvat en bevat alle andere yoga en meditatievormen en plaatst die in een groter, diepgaander geheel.
Satsang
In de Himalaya traditie is er verbondenheid, met alle tijden en alle plaatsen. Satsang betekent: samenzijn. Vanuit de filosofie dat alles EEN is, krijgt het samenzijn vorm. Fysiek samenzijn en in deze tijd ook virtueel via de mogelijkheden van het internet. Een wereldwijd terugkerend moment van Satsang is de maandelijkse meditatie bij volle maan. (zie link hieronder)
Chaire
Jaren geleden, voordat ik de Himalaya Traditie kende, noemde ik mijn yogapraktijk: Chaire, wat betekent: Verheug je! Op mijn levens- en studieweg in de Traditie verdiept die vreugde zich meer en meer. In de praktijk van Chaire ben je uitgenodigd om samen te zijn voor yoga, meditatie, inspiratie en studie en om jouw eigen weg van vreugde te gaan.

Met de woorden van Swami Rama: Heb iedereen lief, niemand uitgezonderd.
Met de woorden van Swami Veda: Laat ieder mens zich geliefd voelen.


Meer weten over de Himalaya traditie?

AHYMSIN website
AHYMSIN op facebook
FullMoonMeditations, praktische aanwijzingen
Swami Veda's blogOnderwijsprojecten

Chaire steunt 3 projecten in India, die zorgen voor onderwijs aan kansarme kinderen, vooral aan meisjes.
Orissa zal leven: meisjesonderwijs in een arme provincie in Oost India. Bij Chaire zijn geluksolifantjes te koop voor vijf euro per stuk. Dit geld komt volledig ten goede aan de meisjesschool
Himalaya Children Education Project: Swami Nitya ondersteunt individuele kinderen die een verbinding hebben met de Himalaya traditie.
KHEL: Kindness, Health, Education, Laughter, voor de jeugd in Uttarakhand, rondo de ashram in Rishikesh. Een initiatief van Swami Veda en zijn familie
terug naar overzicht

Opgeven voor de nieuwsbrief (ongeveer 5x per jaar)