Himalaya Traditie

HIMALAYA TRADITIE VAN YOGA EN MEDITATIE
In de bergen van de Himalaya hebben eeuwenlang wijze vrouwen en mannen zich teruggetrokken om door te dringen tot de kern van het menselijk bestaan. De Himalaya Traditie wordt gezien als de oudste meditatieve traditie van de mensheid. Ze is begrijpelijk en alomvattend. Ze is in een ononderbroken lijn overgeleverd. De naam “Himalaya Traditie” is geen merknaam, organisatie, religie of instituut, maar wordt gebruikt omdat het nu eenmaal handig is om een naam te gebruiken. Elke levensvisie of religie kan meer diepgang krijgen in het licht van deze traditie.

FILOSOFIE
De Himalaya Traditie biedt een systematische filosofie en meditatie-methode. Ieder mens kan zichzelf ontwikkelen en de geest / het denken vrij maken van angst en belemmerende emoties. Het is een weg die in elke levenssituatie gevolgd kan worden. Dit wordt beschreven in de Yoga Sutra’s van Patanjali, waar de werking van de geest onderzocht wordt en methodes gegeven om meer stilte in het rusteloze denken te brengen. Dan kan een leven van liefde, geweldloosheid, vrijheid en dienstbaarheid vorm krijgen.

SWAMI RAMA EN SWAMI VEDA BHARATI
Swami Rama kwam ongeveer 60 jaar geleden naar de Verenigde Staten en heeft als spiritueel leraar (Guru) de Himalaya Traditie doorgegeven in onderricht, lezingen en boeken. Swami Veda Bharati was een van zijn leerlingen. Swami Veda heeft een wereldwijd netwerk (AHYMSIN) gevormd en gevoed, met als centrum een grote ashram in Rishikesh (SRSG).

LERAREN EN BEOEFENAREN
De Himalaya Traditie is veelkeurig en veelzijdig, maar komt altijd weer terug bij haar kern, de wetenschap dat alles ÉÉN is en van daaruit: heb allen lief, sluit niemand uit. Leraren van over de hele wereld dragen met hun eigen ervaring, deskundigheid en charisma bij aan de lange lijn van de traditie.

YOGA IN DE PRAKTIJK
In de Himalaya Traditie is yoga: Samadhi, wat omschreven kan worden als: eenheid, vrede, rust. Yoga beoefening omvat lichaamsoefeningen, ontspanning, ademoefeningen en meditatie. Deze yoga is niet gebonden aan mat of meditatiekussen, maar wordt een levenswijze. Voeding, familie, werk, geld, enzovoort: alle aspecten van het leven komen in het licht van yoga te staan. De Himalaya Traditie omvat en bevat alle andere yoga- en meditatievormen en plaatst die in een groter, diepgaander geheel.

SATSANG
In de Himalaya Traditie is er verbondenheid, met alle tijden en alle plaatsen. Satsang betekent: samenzijn. Fysiek samenzijn en in deze tijd ook virtueel, via het internet. Een wereldwijd terugkerend moment van satsang zijn de maandelijkse meditaties bij volle maan.

MEER WETEN OVER DE HIMALAYA TRADITIE?
http://ahymsin.org AHYMSIN: Assocation of Hymalaya Yoga and Meditation Societies International
https://www.facebook.com/groups/ahymsin AHYMSIN op facebook
https://ahymsin.org/main/practice/full-moon-meditations.html Volle maan meditatie, praktische aanwijzingen
https://twitter.com/MyHimalayanYoga Quotes van Swami Rama en Swami Veda op twitter
http://www.sadhakagrama.org SRSG: Swami Rama Sadhaka Grama, ashram in Rishikesh, centrum van AHYMSIN
http://himalaya-yoga.nl Himalaya Traditie in Nederland (informatie, workshops, opleiding)

NEDERLANDSTALIG
Er zijn en worden werken van Swami Rama en Swami Veda in het Nederlands vertaald. Neem contact met mij op voor meer informatie.